Narrativ Misbrugsbehandling Hverdage

intensiv Efteruddannelse i narrativ misbrugsbehandling, 12 hverdage

Studiestart er torsdag d. 11. januar 2024. Undervisning foregår i vores praksis i Horsens.

Tag en uddannelse i narrativ misbrugsbehandling. 

Lær den narrative tilgang at kende, så du kan have samtaler med unge og voksne, der er ramt af misbrug. Bliv undervist af kandidat i pædagogisk psykologi Karina Kring og få indsigt i og viden om den narrative psykologi og praksis.   Du kan bruge efteruddannelsen i  narrativ misbrugsbehandling til at styrke din faglighed i dit  erhverv og øge dine  handlemuligheder i din egen praksis.   

intensiv Uddannelse i narrativ misbrugsbehandling hverdage
kr 22.800
 • for privatbetalere
 • Opstart torsdag den 11. januar 2024
 • 12 undervisningsdage. Der er frugt, frokost og eftermiddagskaffe inkluderet i prisen
 • Undervisningen foregår på Torvet 24, 1. i Horsens

intensiv uddannelse i NARRATIV misbrugsbehandling, hverdage, STUDIESTART januar 2024/ HORSENS

Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder indenfor det pædagogiske, psykologiske, socialfaglige og sundhedsfaglige område, som ønsker indsigt i, hvordan man kan bruge den narrative tilgang i samtaler med unge og voksne, der er ramt af misbrug. Med uddannelsen kan du styrke din fagprofessionelle praksis og udvide dine handlemuligheder med narrativ misbrugsbehandling.  

Formål

Formålet er, at deltagerne tilegner sig de narrative metoder, med henblik på etableringen af en narrativ behandlerpraksis. Med de narrative færdigheder kan man bidrage til at give mennesker ramt af misbrug og mistrivsel, magten over deres tilværelse tilbage. Efteruddannelsen vil give dig redskaber til at lytte med nærvær og afholde samtaler med de berørte, der udvider og løfter deltagernes fornemmelse af sig selv, og dermed styrker deres evne til at modstå misbrugets magt.

Indhold

Uddannelsen giver en grundig indføring i den narrative teori og praksis. Med de narrative traditioner eksternaliseres problemet, der etableres nye foretrukne og alternative historier, og dermed skabes nye identitets – og handlemuligheder. Den narrative praksis kan betragtes som en mobilisering af modstand, en modmagt mod problemet og dets bagvedliggende konstruktion og konstituering.

Vi kigger nærmere på, hvordan man kan etablere en narrativ praksis i behandling af misbrug og hvad den narrative praksis tilbyder os. Du vil få indsigt i, hvordan selvfortællinger er med til at forme og guide fremtidig adfærd. Du vil lære, hvordan fastlåste fortællinger om smerte, skyld og skam kan afdækkes på en respektfuld og værdig måde. Du vil få indblik i, hvordan samfundets diskurser hverver og gidseltager unge og voksne ramt af alkohol og stofmisbrug. Du vil opleve, hvordan du med en narrativ opmærksomhed kan åbne op for en mere nuanceret fortælling om den berørtes fortid, forstærke den berørtes fornemmelse af sig selv, og dermed være med til at etablere et mere stabilt fundament for fremtidig forandring.

Der tages i undervisningen afsæt i de begreber og praksisser, der er udviklet af Michael White og David Epston og andre teoretikere, som har videreudviklet deres arbejde. Vi ser også på det videnskabsteoretiske grundlag og den filosofiske inspiration for den narrative terapi.  Forløbet vil undervejs blive suppleret med gentagne øvelser, hvor deltagerne lærer og oplever, hvordan man med de narrative guidelines, en narrativ nysgerrighed, navngivning og eksternalisering, opmærksomhed på erfaringer og undtagelser, kan åbne op for alternative og foretrukne fortællinger, der bakker op om menneskers værdier.

Modul 1 # Introduktion til hinanden og den narrative teori og praksis

Modul 2 # Et problem er kun et problem, fordi der er noget, der er vigtigt

Modul 3 # Inddragelse af betydningsfulde andre i et liv uden afhængighed

Modul 4 # Terapeutisk arbejde med posttraumatiske reaktioner

Modul 5 # Kulturelle normer, dominerende diskurser og alternative fortællinger

Modul 6 # Overgangsritualer, liminale faser og liminale øjeblikke

Undervisning & træning

Uddannelsen består af i alt 12 undervisningsdage og 5 træningsdage i studiegrupper. Det forventes, at deltagerne møder frem til undervisning og der laves aftaler omkring træningsdage i studiegrupper. Undervisningen foregår på Torvet 24, 1. i Horsens

Opgaver og øvelser

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem teori og træning i narrative guidelines. Der vil være opgaver og øvelser mellem mødegangene, som deltagerne arbejder med på træningsdagene. Dertil skal man lave 3 breve eller essays med udgangspunkt i egen praksis, som skal afleveres i løbet af uddannelsen. Det forventes, at deltagerne deltager aktivt og bidrager med erfaring fra egen praksis til undervisningen og i studiegrupper. 

UNDERVISNINGSDAGE FRA 9.00 – 15.30.

PRISER OG TILMELDING

DATO FOR TILMELDING:

Sidste frist for tilmelding d. 12. december 2023. Der lukkes for tilmelding, når holdet er fyldt.

Når holdet er fyldt op, fremsender vi faktura til betaling til de tilmeldte. Hvis det er din arbejdsgiver, der betaler, så fremsendes faktura til din arbejdsgivers EAN nummer.

Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. Information herom vil ske umiddelbart efter sidste frist for tilmelding.

Tilmelding til efteruddannelse

Nyhedsbrev

Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

#pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

  JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

  Privatlivspolitik

  Nyhedsbrev

  Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
  Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

  Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på 
  vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

  Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et 
  narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

  #pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

   JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

   Privatlivspolitik