Pædagogisk psykologisk praksis

Om NEUH

N|E|U|H står for Nysgerrighed, Erfaring, Unikke hændelser og Håb, der alle er vigtige elementer i en narrativ praksis. Talks and Education er de to fagområder vi arbejder indenfor. Talks er samtale, terapi og udviklingsforløb til private personer og for kommunale organisationer. Education er kurser og uddannelser til personer med pædagogisk, psykologisk, socialfaglig og sundhedsfaglig baggrund og til personer med interesse for en daglig praksis, hvor samtaler om problemer bliver til samtaler om erfaringer, unikke hændelser og håb.  

Talks – Samtale, terapi og udviklingsforløb. NEUHs medarbejdere er specialiseret i terapeutiske forløb til børn, unge og voksne. Vi er optaget af at styrke og støtte mennesker, der er ramt af problemer og som oplever, at problemerne står i vejen for, at de kan leve det liv de ønsker. Vi taler ofte med mennesker, der er ramt af angst, stress, depression, sorg og livskriser. Alle mennesker har brug for at blive hørt.   

I samtaler hos os er vi optaget af menneskets erfaringer og af hvordan vi hver især tildeler erfaringen betydning. Vi stiller spørgsmål på en måde, der styrker personens fornemmelse af sig selv. Vi er optaget af, hvad der er vigtigt for den vi taler med og vi støtter personen til at finde et sted at stå, hvor vedkommende får flere handlemuligheder og mere overblik over sin livssituation.

NEUHs medarbejdere tager udgangspunkt i den narrative psykologi, men vi inddrager også den meta-kognitive psykologi og mindfulness i vores daglige praksis. Vi er optaget af de erfaringer og de historier vi fortæller om os selv, og om de fortællinger støtter op om eller begrænser vores handlemuligheder. Livet kan fortælles og forstås på et utal af måder. De historier vi fortæller om os selv har betydning for, hvordan vi ser os selv og de har betydning for, hvilke valg vi tænker, at der er mulige at tage i livet. Både de gode og de dårlige historier, vi fortæller om os selv, er blevet til i relation til andre. Tit bærer vi historierne med os, uden at tænke over, at de er med til at definere os som mennesker. Det kan være frisættende og livgivende at få kigget på om de historier, der bliver fortalt om os egentlig bakker op om det menneske vi er og hvilke alternative historier, der også kan fortælles. I vores praksis er vi optaget af at tydeliggøre de erfaringer og færdigheder den berørte har og som kan bruges til at handle i forhold til det som man oplever, at være fastlåst i.  Vi lytter særligt efter de erfaringer, der peger i retning af menneskers intentioner, værdier og håb.   

NEUH – Talks and Education tilbyder også rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner. Virksomheden har eksisteret siden 2010 og vi har mange års erfaring med undervisningsforløb og særligt tilrettelagte udviklings- og opkvalificeringsforløb som vi har lavet for Myndighedsafdelinger, Familieafdelinger og Jobcentre, under navnet UdviklingsHuset ApS.  Vi har undervejs skiftet navn for at tydeliggøre, hvad vi tilbyder til mennesker og organisationer. Vi har haft tusindvis af unge og voksne i uddannelsesrettede og beskæftigelsesrettede forløb. Vi tilbyder helhedsorienterede indsatser, der hovedsageligt består af integrerede uddannelses- beskæftigelses- behandlingsindsatser. Vi laver tilbud til borgere, der er blevet ramt af fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger. Vi har erfaring med ressourceforløb, uddannelsesrettede og beskæftigelsesrettede udviklingsforløb, sygedagpengeforløb samt mentorforløb og støtte-kontaktforløb til unge og voksne. I samarbejdet med kommuner arbejder vi hovedsageligt indenfor Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, Bekendtgørelsen om aktiv Beskæftigelsesindsats og Serviceloven.  

Education – Kurser og efteruddannelse. En vigtig del af vores arbejde er undervisning i narrative efteruddannelser, samt supervision og vejledning til medarbejdere indenfor det socialfaglige, sundhedsfaglige, pædagogiske og psykologiske arbejdsområde. Undervisningen foregår som en kombination af præsenteret teori og praktiske øvelser. Det er også muligt, at tage uddannelser online. Vi ønsker at være med til at udbrede den narrative praksis til flest mulige fagområder, med et ønske om, at den spreder sig mest muligt i civilsamfundet. At være med til at give stemme, give styrke og håb til dem, der føler sig overvældet af livet, det er den vigtigste opgave vi har.    

Nyhedsbrev

Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

#pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

  JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

  Privatlivspolitik

  Nyhedsbrev

  Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
  Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

  Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på 
  vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

  Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et 
  narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

  #pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

   JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

   Privatlivspolitik