NARRATIV MASTERPRACTITIONER NEUH®

Narrativ Masterpractitioner NEUH®

Narrativ Masterpractitioner NEUH®
kr 14.995 Incl. moms
 •  
 • Narrativ Masterpractitioner er en kombination af online selvstudie og deltagelse i undervisnings- og træningsdage.
Online uddannelse: bliv narrativ masterpractitioner. Styrk din grunduddannelse og få indsigt i effektive narrative metoder, der vil gøre en verden til forskel for dig og de borgere du arbejder med.

Tag uddannelsen når det passer dig.

Bliv narrativ masterPractitioner fra NEUH®

Drømmer du om en uddannelse med faglige og personlige udviklingsmuligheder? En uddannelse, hvor du bliver endnu bedre til at tale med og styrke mennesker, der er ramt af problemer og mistrivsel? Så tag denne narrative efteruddannelse, hvor du vil blive præsenteret for narrativ teori og praksis og lære de mulige veje at gå i samtaler om problemer. Du vil lære, hvordan samtaler om problemer bliver til samtaler om erfaringer, unikke hændelser og håb.  I Masterpractitioner er der mulighed for deltagelse i 3 dages  intensiv undervisning og træning i narrativ praksis. Undervisnings –  og træningsdage foregår på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Narrativ masterPractitioner NEUH®

Narrativ Master Practitioner NEUH® er en praktikeruddannelse, hvor du kan supplere din grunduddannelse med viden om den narrative tilgang, så du kan udvikle og styrke dine faglige færdigheder i dine samtaler med mennesker ramt af vanskeligheder. Den Narrative Masterpractitioner efteruddannelse er en udvidelse af vores Narrative Practitioner uddannelse. Masteruddannelsen indeholder mere teori, endnu flere narrative guides til samtaler og mulighed for deltagelse i 3 træningsdage med undervisning og øvelser i narrativ samtalepraksis. 

Narrativ Master Practitioner NEUH® giver dig redskaber til at afholde samtaler, der styrker og løfter de berørtes opfattelse og fornemmelse af sig selv og styrker deres evne til at agere i verden. Med de narrative færdigheder kan du bidrage til at personer ramt af mistrivsel, får magten over deres tilværelse tilbage. Du vil lære en måde, du kan tale med mennesker om de problemer, som de er ramt af. 

Du vil blive præsentereret for de narrative teoretikere. Du vil lære de narrative traditioner at kende, så du med øvelse, kan bevæge dig mellem de narrative samtaleguides i samtaler med de berørte. Du vil lære det narrative eksternaliserende sprogbrug at kende og få indblik i, hvordan du i samtaler om problemer, med de rette spørgsmål kan åbne op for fortællinger om erfaringer, intentioner og værdier. Du vil opleve, hvordan erfaringer og alternative fortællinger bliver nøglen, der kan låse op for nye identitets – og handlemuligheder.

Du vil lære metoden så godt, at du kan anvende den indenfor dit fagområde til at styrke de mennesker du arbejder med, og til at styrke dig selv og din praksis.  

KURSUSKORT

Modul 1: Den narrative teori og praksis

                         # De narrative teoretikere

                         # Det narrative perspektiv

                          # Narrative samtalers bevægelse                        

Modul 2: Sådan tager man en position overfor sit problem:

                         # Positioning Ourselves

                         # Unique outcome

                        # The absent but implicit

Modul 3: Inddragelse af betydningsfulde andre

                           # Re-membering

                           # Inddragelse af vidner

                          # At give ordene tilbage

Modul 4: Tavle som forstærker af det betydningsfulde

                         3 gode forslag til tavlerespons

                         # Den cirkulære

                         # Den horisontale

                         # Den vertikale

Modul 5: Imødegåelse af posttraumatiske reaktioner

                         # At genvinde følelsen af identitet

                         # Samtaler der styrker

Modul  6: Magt og modmagt

                        # Kultur og normer

Modul 7: Kønnede fortællinger

                       # Køn som betydningsbærer

                       # Hegemonisk maskulinitet

Modul 8: Liminale faser 

                        # Overgangsriter

                        # Betwix and between

                         # Fejring

Der vil være en afsluttende opgave, som vurderes bestået eller ikke bestået

Bevis udstedes efter bestået opgave

Dato for adgang til platform:  

Dato for træningsdage: 

Meld dig på vores nyhedsbrev, så sender vi information om, hvornår der åbnes for tilmelding

Efter tilmelding og betaling modtager du straks et link til videoplatform og du kan starte med det samme. 

N|E|U|H står for Nysgerrighed, Erfaring, Unikke hændelser og Håb, der alle er vigtige elementer i en narrativ praksis.

Jeg håber du får en god oplevelse og ønsker dig god fornøjelse.
Karina Kring
Ejer & underviser i NEUH

Nyhedsbrev

Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

#pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

  JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

  Privatlivspolitik

  Nyhedsbrev

  Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
  Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

  Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på 
  vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

  Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et 
  narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

  #pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

   JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

   Privatlivspolitik