NKT Børn og Unge – Narrativ Kontakt- og Trivselsvejleder

Efterruddannelse: NKT BØRN OG UNGE
narrativ kontakt- og trivselsvejleder - 10 hverdage

Studiestart 18. januar 2024. Undervisning foregår i vores praksis i Horsens.

Kom med på efteruddannelse til Narrativ Kontakt- og trivselsvejleder.

Bliv undervist af kandidat i pædagogisk psykologi Karina Kring og få indsigt i og viden om den narrative psykologi og praksis. Lær den narrative tilgang at kende, så du kan have samtaler med børn og unge ramt af problemer.  Du kan bruge den narrative tilgang til at styrke din faglighed i dit  erhverv og øge dine  handlemuligheder i din praksis.  

nkt børn og unge - narrativ kontakt- og trivselsvejleder, hverdage
kr 19.400
 • for privatbetalere
 • Opstart torsdag den 18. januar 2024
 • 10 undervisningsdage, frokost og eftermiddagskaffe inkluderet i prisen
 • Undervisningen foregår på Torvet 24, 1. i Horsens

NKT børn og unge - narrativ kontakt- og trivselsvejleder, hverdage, STUDIESTART torsdag den 18. januar 2024/ HORSENS

Uddannelsen henvender sig til fagprofessionelle indenfor det pædagogiske, psykologiske, socialfaglige og sundhedsfaglige område, som ønsker indsigt i, hvordan man bedst kan yde udviklingsstøtte i samtaler med børn og unge, der er ramt af mistrivsel. Det er en forudsætning, at de fagprofessionelle har en daglig praksis, hvor de kan afprøve og træne den narrative praksis undervejs i uddannelsen.   

Formål

Formålet er, at deltagerne tilegner sig de narrative metoder, med henblik på etableringen af en narrativ vejledningspraksis. Formålet er tillige, at man med NKT Børn og Unge kan tilbyde udviklingsstøtte til børn og unge så de styrket kan gå imod ensomhed og mistrivsel. Vi arbejder med alternative og styrkede selvfortællinger, narrative identitetskonklusioner og mulige positioner i kulturen. Efter endt uddannelse kan man anvende de narrative færdigheder, og dermed bidrage til at børn og unge ramt af mistrivsel, får styrket deres position og handlekraft.   

Indhold

Uddannelsen giver en grundig indføring i den narrative teori og praksis. Med de narrative traditioner eksternaliseres problemet, der etableres nye foretrukne og alternative historier, og dermed skabes nye identitets – og handlemuligheder. Den narrative praksis kan betragtes som en mobilisering af modstand, en modmagt mod problemet og dets bagvedliggende konstruktion og konstituering.

Vi kigger nærmere på, hvordan man kan etablere en narrativ praksis. Der tages i undervisningen afsæt i de begreber og praksisser, der er udviklet af Michael White og David Epston og andre teoretikere, som har videreudviklet deres arbejde. Vi ser også på det videnskabsteoretiske grundlag og den filosofiske inspiration for den narrative terapi. Forløbet vil undervejs blive suppleret med gentagne øvelser, hvor vi kigger på, hvordan man med de narrative guidelines, en narrativ nysgerrighed, navngivning og eksternalisering, opmærksomhed på erfaringer og undtagelser, kan åbne op for alternative og foretrukne fortællinger, der bakker op om menneskers værdier.

Modul 1 # Introduktion til hinanden og den narrative teori og praksis

Modul 2 # Eksternaliserende samtaler som modmagt til internaliserende praksisser

Modul 3 # Genforfattende samtaler som alternativ til dominerende negative identitetsfortællinger

Modul 4 # Re:membering og Bevidning som forstærkning af det foretrukne

Modul 5 # De svære overgange og definerende ceremonier

Undervisning

Uddannelsen består af i alt 10 undervisningsdage. Det forventes, at deltagerne møder frem til undervisning. Undervisningen foregår i vores praksis på Torvet 24, 1. sal, 8700 Horsens. Der er frugt, frokost og eftermiddagskaffe inkluderet i prisen.

Opgaver og øvelser

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, demonstration og træning i narrative guidelines. Der vil være opgaver og øvelser mellem mødegangene, som deltagerne arbejder med på træningsdagene. Dertil skal man lave 3 breve eller essays med udgangspunkt i egen praksis, som skal afleveres i løbet af uddannelsen. Det forventes, at deltagerne deltager aktivt og bidrager med erfaring fra egen praksis til undervisningen og i studiegrupper.   

UNDERVISNINGSDAGE FRA 9.00 – 15.30.

PRISER OG TILMELDING

DATO FOR TILMELDING:

Sidste frist for tilmelding d. 2. januar 2024. Der lukkes for tilmelding, når holdet er fyldt

Når holdet er fyldt op, fremsender vi faktura til betaling til de tilmeldte. Hvis det er din arbejdsgiver, der betaler, så fremsendes faktura til din arbejdsgivers EAN nummer.

Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. Information herom vil ske umiddelbart efter sidste frist for tilmelding

Tilmelding til efteruddannelse

Nyhedsbrev

Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

#pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

  JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

  Privatlivspolitik

  Nyhedsbrev

  Vil du også vide mere om narrativ praksis, så meld dig til vores nyhedsbrev.
  Vi skriver selvfølgelig KUN til dig, når vi har noget, der er vigtigt!

  Det vil sige, at vi sender artikler fra vores psykologiblog og tilbud på 
  vores nye kurser. Meld dig til – Vi lover du ikke bliver spammet.

  Når du tilmelder dig, modtager du med første mail et eksempel på et 
  narrativt samtalekort, som kan bruges til kollegial supervision.

  #pædagogiskpsykologi #narrativterapi #narrativeefteruddannelser 

   JA TAK – jeg vil supergerne modtage nyhedsbreve fra NEUH.DK

   Privatlivspolitik